top of page
Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

 

A. SATICI BİLGİLERİ

Ticari Ünvanı: AGB Yazılım Kozmetik ve Doğal Taşlar San. Tic. A.Ş.

Adresi: Caddebostan Mah. Caddebostan Plajyolu Sk. Yaşarbey Apt. No: 3 D: 13 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: ………

 

MERSİS No: 0009182881200001

Tüketici Şikayetleri İletişim Bilgisi: ………

B. ALICI BİLGİLERİ

Alıcı:

Teslimat Adresi: 

Telefon: 

E-Posta: 

 

2. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın https://www.gaiasrituals.com adlı web sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

4. SİPARİŞ

 

4.1. ALICI, https://www.gaiasrituals.com adlı web sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

4.2. SATICI, sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile durumu bildirmek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

 

5. TESLİMAT

 

5.1. Sipariş edilen ürünlerin teslimatı, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla, ALICI'nın yukarıda belirtilen adresine teslim edikecektir. ALICI'nın ürünü, kendi kusuru nedeniyle geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

 

5.2. SATICI, malın ALICI ya da ALICI’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. ALICI’nın SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

 

5.3. ALICI tarafından sipariş edilen ürün, sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. SATICI’nın ürünün siparişi için taahhüt ettiği sürenin 30 günden daha kısa olması durumunda, teslimat, en geç belirtilen sürede yapılacaktır.

 

 

6. CAYMA HAKKI

 

6.1. ALICI, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı kullanım süresinin hesaplanmasına aşağıdaki kurallar esas alınır:

 

a. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün cayma hakkı süresi başlar.

 

6.2. ALICI, aşağıdaki durumlarda cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. (Özel sipariş ile üretilmiş ürünler, müşterinin ölçülerine göre ölçüsü değiştirilmiş ürünler, üzerine özel yazılar yazılmış ürünler gibi)

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.(kozmetik ürünler)

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.

 

i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.

 

j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.

 

k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

6.3. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört güniçinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.ALICI’nın ürünle birlikte, ürünün faturası, kutusu, ambalajı ve varsa ürün ile birlikte gönderilen promosyon/hediye ürünler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim etmesi gerekmektedir. 

 

6.4. ALICI’nın cayma hakkına ilişkin masrafları, iade işlemlerinin Şirket’in anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile gerçekleştirildiği hâllerde Şirket karşılayacaktır.

 

6.5. ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer.

7. ŞİKAYET VE TALEPLER

ALICI’nın siparişle ilgili şikayet ve taleplerini, telefon numarası veya websitesi yahut e-posta aracılığıyla iletmesi gerekmektedir. ALICI tarafından gönderilen şikayet ve talepler derhal işleme alınır ve en kısa sürede ALICI’ya bilgi verilir. ALICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki taleplerini, yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine iletmek hakkına sahiptir.

bottom of page