top of page
İlgili Kişi Başvuru Prosedürü

 

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
 
Bu doğrultuda başvurunuzda aşağıdaki bilgilerin bulunduğundan emin olunuz:
 
1. Ad-Soyad
2. TCKN
3. Tebligat yapılabilecek adres bilgisi
4. Elektronik Posta Adresi veya cep telefonu numarası
5. Talep Konusu

bottom of page