top of page
Şartlar ve Koşullar

 

İşbu Web Sitesi (bunu takip eden siteyle (sitelerle) ve tüm Hizmetlerle (aşağıda tanımlanmıştır) birlikte AGB Yazılım Kozmetik ve Doğal Taşlar San. Tic. A.Ş. (“Gaia’s Rituals”) tarafından işletilmektedir. İşbu Web Sitesinde üyelere ve ürün sipariş etmek isteyen müşterilere, ürünler, ürün görselleri ve ürün açıklamaları sunulacaktır. (bu hizmetler, hep birlikte “Hizmetler” olarak adlandırılır) İşbu Web Sitesini kullanmaya başlamadan önce aşağıda belirtilen Web Sitesi Şart ve Koşullarını okumanız ve onaylamanız gerekmektedir.
A. GENEL İLKELER
 
1. İşbu Web Sitesi Şart ve Koşullarının (“Web Sitesi Sözleşmesi”) tarafınızca onaylanmasıyla, Web Sitesi Sözleşmesi hükümlerinin tamamının tarafınızı bağlayacağınızı kabul etmiş olursunuz. İşbu Web Sitesi Sözleşmesi’nin tarafı olmak için gerekli olan fiil ehliyetine sahip değilseniz, Web Sitesi Sözleşmesi’ni kabul edebilmek için ebeveynlerinizden veya velinizden gerekli izni almış olduğunuzu kabul edersiniz. Web Sitesi Sözleşmesi’ni yapabilmeniz için gereken kanuni yaşta değilseniz ve ebeveyninizden veya velinizden Web Sitesi Sözleşmesi’ni onaylamaya yönelik izin almadıysanız, Web Sitesi’ni kullanamazsınız.
 
2. Tarafımızca, Web Sitesi Sözleşmesi’ni kısmen ve tamamen değiştirme ve söz konusu değişikliği size iletişim adresleriniz üzerinden bildirme hakkımız saklıdır.
 
3. Gaia’s Rituals ile Üyelik Web Sitesi Sözleşmesi imzalamış bir Üye olarak, Web Sitesi’ni kullanırken bu Web Sitesi Sözleşmesi’ne tabi olduğunuzu, bunun yanı sıra Üyelik Web Sitesi Sözleşmesinde yer alan şart ve koşullara uyacağınızı da kabul edersiniz.
 
4. Gaia’s Rituals ister Web Sitesi yoluyla ister diğer yollarla veya bunlarla bağlantılı olarak Üye ve Kullanıcı’ların verdiği beyanlardan, gerçekleştirdikleri eylemlerden veya ihmallerden sorumlu veya yükümlü değildir.
 
5. Gaia’s Rituals Üye ve Kullanıcı’ların ilettikleri diğer materyallerin doğruluğunu veya güvenilirliğini teyit etmek için herhangi bir işlem yapma yükümlülüğüne sahip değildir.
 
6. Web Sitesi’ni kullanırken, yürürlükteki tüm kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uyacağınızı ve diğer kşilerin haklarına saygı duyarak bu kişilerin itibarlarına hiçbir şekilde zarar vermeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. İşbu Web Sitesi Sözleşmesi’nde belirtilen davranış kurallarına uymamanız halinde Web Sitesi’ne erişiminiz engellenebilir.
 
7. Web Sitesi’ni kullanırken aşağıdaki durumlardan kaçınacağınızı ve aracılığıyla veya bağlantılı olarak aşağıdakileri yayınlamayacağınızı, aktarmayacağınızı veya diğer şekillerde bunları sunmayacağınızı kabul edersiniz:
 
 
• Tehdit niteliğindeki, taciz edici, aşağılayıcı, menfur veya göz korkutucu; (b) onur kırıcı veya iftira niteliğindeki; (c) hileli veya haksız; (d) müstehcen, ahlaksız, pornografik veya diğer türlü nahoş veya (e) telif hakkı, ticari marka, ticari sır, yayınlama hakkı veya mahremiyet hakkı veya diğer tescilli haklarla korunan bilgilerin veya materyallerin, söz konusu hak sahiplerinin izni olmadan yayınlanması, aktarılması veya kullanılması yasaktır.
 
• Cezai veya hukuki sorumluluğa neden olan materyaller; suç niteliğindeki bir eylemi teşvik eden materyaller; kumara teşvik eden materyaller; veya "hacking", "cracking" veya "telefon şebekesine izinsiz girme" gibi yasadışı faaliyetler veya eylemleri teşvik eden veya bunlara ilişkin eğitici bilgiler veren materyaller” yasaktır.
 
• Virüs, worm, Truva atı, Easter egg, saatli bomba, kötü amaçlı yazılım, casus yazılım veya zararlı veya saldırı niteliğinde olan veya herhangi bir yazılım, donanım veya ekipmanın kullanımını veya gözlemlenmesini bozmayı amaçlayan diğer bilgisayar kodları, dosyaları veya programları yasaktır.
• Web Sitesinın sahtekarlık amacıyla veya diğer yasa dışı amaçlar için kullanılması hukuka aykırıdır.
 
• Web Sitesi’ni diğer kişilere hakaret etmek, taciz etmek, saldırmak, gizlice takip etmek, tehdit etmek, gözünü korkutmak veya başka kişilerin yasal haklarını ihlal etmek için kullanmak, buna, herhangi bir kısıtlama olmadan, diğer kişilerin mahremiyet hakları veya kamusallık hakları veya Web Sitesi kullanıcıları hakkında bilgi toplanması da dahildir.
• Diğer bir kişinin Web Sitesi’ni kullanmasını engellemek veya kısıtlamak hukuka aykırıdır.
 
• Yürürlükteki kanunlarca açıkça izin verilen durumlar hariç olmak üzere, Web Sitesi’nin herhangi bir kısmını değiştirmek, uyarlamak, dönüştürmek, ters mühendislik işlemine tabi tutmak, geri derlemek veya tersine çevirmek hukuka aykırıdır.
 
• Web Sitesine ilişkin, dizin, “scrape,” “veri madenine” erişmek veya herhangi bir şekilde Web Sitesi’nin içeriğini toplamak veya sarih, yazılı bir izin almadan Web Sitesi’nın navigasyon yapısının veya paylaşımunun kopyasını hazırlamak veya bozmak için robot, spider, alan arama/geri alma Web Sitesini veya diğer manüel veya otomatik cihazlar kullanmak hukuka aykırıdır.
 
 
B. MÜLKİYET HAKLARI
 
1. Gaia’s Rituals Web Sitesi’nin ve Web Sitesi üzerinden veya aracılığıyla sunulan bilgi ve materyallerin sahibidir. Bu bilgi ve materyaller, telif hakkı, ticari marka, patent ve/veya diğer tescilli haklar ve kanunlarla korunmaktadır. Web Sitesi’nin tamamı veya bir kısmını veya Web Sitesi üzerinden sunulan bilgi veya materyalleri çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, kiralamayacağınızı, ödünç vermeyeceğinizi, satmayacağınızı, dağıtmayacağınızı ve bunları esas alarak türev çalışmalar hazırlamayacağınızı kabul etmektesiniz. 
 
2. Gaia’s Rituals Web Sitesi üzerindeki, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, tüm ticari marka, ticari isim ve hizmet markalarının sahibidir. Web Sitesi üzerinde yer alan, tarafımıza ait olmayan tüm ticari markalar ve hizmet markaları ilgili sahiplerinin malıdır. Ticari isimlerimizi, ticari markalarımızı veya hizmet markalarımızı, bize ait olmayan ürün veya hizmetlerle birlikte veya bunlarla karıştırılabilecek şekilde kullanamazsınız. Burada veya Web Sitesi üzerinde yer alan hiçbir husus, ticari isim, ticari markalar veya hizmet markalarını, bu markaların ait olduğu tarafların önceden yazılı izni olmadan kullanmaya yönelik bir lisans veya hak veriliyormuş gibi yorumlanmamalıdır.
 
 
C. ÜÇÜNCÜ TARAF MATERYALLERİ
Web Sitesi, üçüncü taraf tedarikçilerimizin temin ettiği üçüncü taraf yazılımlar uygulama ve hizmetleri ile birlikte çalışabilir veya üçüncü taraf yazılım Web Sitesi ve hizmetlerini (veya bunlara yönlendiren bağlantıları) içerebilir (bu Uygulamalar “Üçüncü Taraf Uygulamalar” olarak anılacaktır). Gaia’s Rituals Üçüncü Taraf Uygulamalardan sorumlu değildir. Buna, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, Üçüncü Taraf Uygulamaların ve bu Uygulamaların kullanım performansına, doğruluğuna, bütünlüğüne, kalitesine, yasallığına, faydasına veya güvenliğine ilişkin hususlar veya fikri mülkiyet hakları da dahildir.
D. SORUMLULUK SINIRLAMASI
Gaia’s Rituals ve ilgili yöneticileri, çalışanları, personeli, temsilcileri, mümessilleri, lisans sahipleri veya tedarikçileri, web sitesinden kaynaklanan veya bu Web Sitesi Sözleşmesi ile bağlantılı dolaylı, özel, arızi, cezai, adli para cezası doğuran, özel veya risk sebebiyle oluşan hasarlardan ile kar kaybına ilişkin hasarlardan, iş kaybı veya işin kesintiye uğramasından, kullanım olanaklarının kaybedilmesinden, verilerin kaybedilmesinden, diğer maddi kayıplardan, Web Sitesini kullanırken temin ettiğiniz bilgilerin güvenliğinin sağlanamamasından kaynaklanan hasarlardan veya bu bilgilerin, üçüncü taraflarca izinsiz engellenmesinden kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacaktır. Gaia’s Rituals herhangi bir tehdit edici, onur kırıcı, müstehcen, saldırı niteliğindeki veya yasal olmayan içerikten veya başka bir tarafın eylemlerinden veya üçüncü tarafların, diğer tarafların fikri mülkiyeti, gizliliği veya diğer haklarına yönelik ihlallerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
E. WEBSITESİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
 
1. Bu Web Sitesi Sözleşmesi, sonlandırıldığı tarihe kadar yürürlükte kalacaktır. Gaia’s Rituals tamamen kendi takdiriyle, bu Web Sitesi Sözleşmesi metnine ve Web Sitesi Sözleşmesi ruhuna aykırı bir şekilde hareket ettiğinizi ve bu Web Sitesi Sözleşmesi’yi ihlal ettiğinizi tespit etmesi durumunda Web Sitesi’ne erişimi veya siteyi kullanma hakkınızı askıya alabileceğini, kısıtlayabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul etmektesiniz. İşbu fesih işleminin akabinde Web Sitesi’ni kullanma hakkınız derhal sona erecektir.
 
2. Web Sitesi’ne erişiminizin veya bu siteyi kullanma hakkınızın askıya alınması, kısıtlanması veya sonlandırılmasının, önceden bir bildiri göndermeye gerek olmadan anında geçerlilik kazanacağını kabul edersiniz.
 
F. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
İşbu Web Sitesi Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yönetilecektir. Bu Web Sitesi Sözleşmesi ve Web Sitesi’ne erişiminizden veya Web Sitesi’nin kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklar veya iddiaların İstanbul Merkez mahkemelerinde çözümleneceğini kabul ediyorsunuz.
G. MUHTELİF HUSUSLAR
 
1. İşbu Web Sitesi Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmü kanuna aykırı, geçersiz kabul edilirse veya herhangi bir nedenden dolayı bu hükmün uygulanması mümkün olmazsa, söz konusu hüküm, Web Sitesi Sözleşmesi’nin geri kalan hükümlerinden ayrılacak ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
 
2. İşbu Web Sitesi Sözleşmesi, siz ve Gaia’s Rituals arasında bir ortaklık, ortak girişim, işveren-işçi ilişkisi, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi yaratmaz.
 
3. İşbu Web Sitesi Sözleşmesi altındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin herhangi bir kısmını veya tamamını, önceden yazılı izin almadan, devredemez, temlik edemez veya alt lisans ile veremezsiniz.

bottom of page