top of page
Çerez Politikası

 

I. Giriş
İşbu Çerez Politikası; https://www.gaiasrituals.com adresli web sitesinde (“Web Sitesi”) kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında tüm üyeleri ve tüm kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


Web Sitesi’ni ziyaret eden üye ve kullanıcılara daha iyi bir kullanım deneyimi sunabilmek, ziyaretler sırasında site kullanımına ilişkin bilgi toplayabilmek amacıyla bazı internet çerezleri kullanılmaktadır. Çerezlerin kullanımındaki amaç, Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve Web Sitesi’ne yönelik kullanım deneyimini daha iyi bir noktaya ulaştırmaktadır.


II. Çerez
Çerez, internet sitesi operatörleri tarafından kullanıcı cihazına yerleştirilen bir tür metin dosyası olup HTTP(S) (Hiper Metin Transferi Protokolü) talebinin bir parçası olarak aktarılır. Diğer bir tanıma göre ise çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır. Çerezlerin toplanması ve işlenmesi ile bir Web sitesinin daha verimli çalışması ve Web sitesini kullananların kişisel ihtiyaçlarına yönelik, daha hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatılması için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca Web Sitesi’ne yapılan ziyarete ilişkin bilgiler içermektedir. Çerez toplama yöntemiyle, Web sitesine girişin yapıldığı tarayıcının yüklü olduğu bilgisayar veya mobil cihazda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplanmamaktadır.


III. Çerezlerin Toplanması
Çerez verileri, https://www.gaiasrituals.com adresli Web Sitesi’ne erişmek amacıyla kullanılan tarayıcının yer aldığı cihazlar aracılığıyla toplanır. Toplanılan çerezler cihazlara özeldir, isteğe bağlı olarak cihaz sahibi tarafından silinebilir veya bu çerezlere erişim engellenebilir.
 
IV. Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları
Kullanılan çerezler, geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olmak üzere iki tiptir. Geçici çerezler, kullanıcıların Web Sitesi’ni ziyaret ettiği esnada oluşur ve Web Sitesi’ne bağlanılan tarayıcı kapatılana kadar işlemde kalır. Kalıcı çerezler ise kullanıcıların Web Sitesi’ni ziyaret ettiği esnada oluşan ve kullanıcı tarafından silinmesi veya çerez saklama süresinin sona ermesi ile işlemden kalkan çerezleri ifade eder.


Web Sitemizde kullanılan çerez türleri ve bu çerezlerin kullanım amacı aşağıdaki gibidir:
Çerez Türleri
Çerez Kullanım Amacı
Örnek


Kullanıcı Girdili Çerezler
Kullanıcının girdilerini izleyip bunları hizmet sağlayıcıya aktaran oturum çerezleridir.
Alışveriş sepetini doldururken kullanıcıyı izleyen, kullanıcının butonu tıklayarak seçtiği ürünlerin veya forma girdiği bilgilerin kaydını tutan çerezlerdir.


Kimlik Doğrulama Çerezleri
Kimlik doğrulama çerezleri, kullanıcıyı bir internet sitesine giriş yaptığında tanımlamak için kullanılmaktadırlar.
Üye olan kişinin tekrar giriş yapmadan Üyelik Bilgileri sekmesinden Siparişlerim bölümüne geçmesine imkan sağlayan çerezlerdir.


Kullanıcı Merkezli Güvenlik Çerezleri
Kullanıcı tarafından açıkça talep edilmiş bir hizmet kapsamında güvenliği artırmak amaçlı çerezlerdir.
Web sitesinde tekrarlanan başarısız oturum açma girişimlerini tespit etmek için kullanılan çerezlerdir.


Multimedya Oynatıcısı Oturum Çerezleri
Bu çerezler, videoyu yeniden oynatmaya veya ses içeriğine ilişkin ihtiyaç duyulan teknik veriyi depolamak için kullanılmaktadır.
Üyeler, ürünlerin videolarına erişmek istediğinde bu tür çerezler kullanılır.


Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri
Bu çerezde tutulan bilginin tek amacı haberleşme uç noktalarını (havuzlardaki sunuculardan birini) tespit etmektir
Yük dengelemesi, tek bir makine yerine bir makine havuzu üzerinden web sunucusu taleplerinin dağıtılması işlemlerine izin veren bir tekniktir. Bu nedenle bir örnek verilememektedir.


Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri
Bu çerezler, kullanıcının internet sayfalarındaki bir hizmete ilişkin tercihlerini depolamak için kullanılmaktadır.
Kullanıcının çevrim içi arama sorgularına dair tercihlerini hatırlamak üzere kullanılan sonuç gösterici tercih çerezleri


Sosyal Eklenti İçerik Paylaşımı
Birçok sosyal ağ, internet sayfası operatörlerine kendi platformlarına entegre edebilecekleri, sosyal ağ kullanıcılarının beğendikleri içerikler veya yaptıkları yorumları “arkadaşlarıyla” paylaşmalarına izin verebilecek “sosyal eklenti modülleri” sunmaktadır. Bu çerezler bu amaca yönelik olarak kullanılır.
Beğen, paylaş, yorum butonları


Birinci Taraf Analitik Çerezler
Bir internet sitesini veya uygulamayı yönetmek için trafik ve/veya performans istatistiklerinin kullanılması, bu istatistiklerin üretilmesi sitenin veya uygulamanın düzgün çalışması ve dolayısıyla hizmetin sağlanması için gereklidir.


Günlük tıklama sayısının tespiti
İnternet Sitesinin Güvenliği için Kullanılan Çerezler
İnternet sitesinin güvenlik zafiyeti nedeniyle hizmet verememesi, hizmet dışı bırakılması, kullanıcının talep ettiği hizmete erişememesine neden olacağından, internet sitesinin güvenliği için kullanılan çerezlerdir.
 
Sosyal Eklenti Takip Çerezleri
Birçok sosyal ağ, üyeleri tarafından “açıkça talep edildiği” kabul edilebilecek bazı hizmetleri sağlamak için, internet sitesi sahiplerinin internet sitelerine entegre edebilecekleri sosyal eklenti modülleri sunmaktadır. Bu çerezler bu amaca yönelik olarak kullanılır.


Davranışsal reklamcılık, analitik veya pazar araştırması gibi ilave amaçlarla, üye olan/olmayan kişileri üçüncü taraf çerezler yardımıyla izlemek için paylaşılan içerikler


Çevrim İçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri
Bu tür çerezler kullanıcıların online davranışsal reklamcılık faaliyetleri ile karşılaşmasını amaçlar.


Websitesinde yer alan Google reklamları

V. Çerezlerin Toplanmasının Hukuki Sebepleri
Çerez kullanımının, üyenin veya müşterinin hizmet almak için açıkça talep ettiği bilgi toplum hizmetleri için kesinlikle gerekli olması durumunda çerezlerin toplanması için ilgili kişilerden açık rıza talep edilmemektedir.
Çerezin sadece, iletişimin elektronik haberleşme şebekesi üzerinden sağlanması amacıyla kullanılması durumunda çerezlerin toplanması için ilgili kişinin açık rızası şarttır. Bu doğrultuda Sosyal Eklenti Takip Çerezleri ve Çevrim İçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri için ilgili kişinin açık rızası gerekir.
 
 
VI. Çerezlerin Tutulma Süresi
Çerezler, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, Web Sitesi üzerindeki oturum sona erdiğinde yok olurken, kalıcı çerezler Üye veya Müşteri tarafından aksine bir işlem yapılana kadar tutulmaya devam eder.


VII. Çerezlerin Yönetimi
Web Sitesine giriş yaptığınızda Çerez Ayarları karşınıza çıkacaktır. Çerez Ayarları üzerinden çerezlerin türüne göre saklanmasına izin vermek veya çerezleri reddetmek gibi tercihlerinizi belirlemeniz mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerinizi her zaman değiştirebilirsiniz. Ancak hizmet almak için açıkça talep ettiği bilgi toplum hizmetleri için kesinlikle gerekli çerezleri reddettiğiniz hallerde Web Sitesinin belirli bazı bölümlerine erişemeyebileceğinizi veya belirli işlevleri kullanamayabileceğinizi belirtiriz.


VIII. Haklarınız
Şirket tarafından verisi işlenen tüm gerçek kişiler aşağıdaki adrese başvurarak kendisiyle ilgili;
a.​Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.​Kişisel verileri işlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme,
c.​Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç.​Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d.​Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e.​Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f.​(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g.​İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ.​Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

bottom of page